مقالات بایمن کالا
دوربین مدار بسته و بررسی مسائل قانونی آن

دوربین مدار بسته و بررسی مسائل قانونی آن

مسئولان نیروی انتظامی معتقدند که تجهیز کلانتری ها به دوربین مدار بسته در رعایت حقوق مردم و رسیدگی بیشتر به مشکلات آن ها نقش مهم و تعیین کننده ای دارد.
نصب دوربین مدار بسته در کلانتری ها دارای مزایای بسیار زیاد و شایان توجهی است اما توجه بیشتر به شهروندان محترم, تغییر در رفتار ماموران خدوم نیروی انتظامی و ثبت رفتار متهمان در بازداشتگاه مهم ترین نتایج این کار خواهد بود. با نصب دوربین مدار بسته در کلانتری ها می توان از بسیاری وقایع و حوادث جلوگیری کرد. رئیس کلانتری می تواند دوربین های مدار بسته موجود در کلانتری را مانیتورینگ و بررسی نماید.
با کمک دوربین مدار بسته می توان رفتار متهمان در بازداشتگاه را دقیقاً تحت نظر داشت و دیگر نیازی به حضور فیزیکی و دائمی ماموران جلوی در بازداشتگاه نخواهد بود.
نصب دوربین مدار بسته در بازداشتگاه کلانتری می تواند از بروز تخلفات جلوگیری کند. گاهی در بازداشتگاه بین افراد دستگیر شده مسائلی رخ می دهد که با تجهیز کلانتری به دوربین مدار بسته این تخلفات به شکل محسوسی کاهش خواهند یافت.
در هر صورت با مجهز شدن کلانتری ها به دوربین مدار بسته رفتار کارکنان کلانتری با مردم بهتر شده و مردم نیز احساس خواهند کرد که مسئولان ناجا بر نحوه امور جاری در کلانتری و رسیدگی به مشکلات آن ها نظارت دارند.
جدیدترین آمار به دست آمده از نیروی انتظامی حاکی از آن است که حدود ۸۰ درصد کلانتری ها و پاسگاه ها تحت پوشش طرح مدیریت کیفیت ناجا هستند و به سامانه تصویری توسط دوربین مدار بسته مجهز شده اند, این افزایش توجه به نصب دوربین مدار بسته و مکانیزه سازی نظارت در امور امنیتی که از مهم ترین آن ها کلانتری می باشند بیانگر افق روشن در پیشرفت و فراهم نمودن امنیت عمومی جامعه می باشد.
کارشناسان شرکت نگاکو می توانند شما را در زمینه دوربین مدار بسته راهنمایی نمایند.
دوربین مدار بسته

دوربین مدار بسته و بررسی مسائل قانونی آن